Showing 1–12 of 16 results

Пумпи за промена на масло и преточување

30200- Рачна пумпа за преточување масло 180/220kg

Пумпи за промена на масло и преточување

35196 – Пневматска пумпа за преточување масло 180/220 kg

Пумпи за промена на масло и преточување

37100- Пневматска пумпа за преточување масло 180/220kg

Пумпи за промена на масло и преточување

37200 – Пневматска пумпа за преточување масло 180/220kg

Пумпи за промена на масло и преточување

32024- Рачна пумпа за ставање масло во менувач 24L

Пумпи за промена на масло и преточување

RAASM 42060 – Каналски сад за испуштање масло 65L

Пумпи за промена на масло и преточување

RAASM 42065 – Пумпа за промена на масло по слободен пад 65L

Пумпи за промена на масло и преточување

RAASM 42070 – Сад за собирање масло 50L

Пумпи за промена на масло и преточување

RAASM 43024 – Пневматска пумпа за промена на масло 24L

Пумпи за промена на масло и преточување

RAASM 43060 – Пневматска пумпа за промена на масло 65L

Пумпи за промена на масло и преточување

RAASM 43065 – Пневматска пумпа за промена на масло 65L

Пумпи за промена на масло и преточување

RAASM 44060 – Пневматска пумпа за промена на масло 65L