ART 112 C

Исклучително цврсти и едноставни за ракување.

Поседуваат автоматски вентил за преоптовареност,кој врши превенција од товар поголем од пропишаниот.Сите модели се опремени со одвоена рачка за подобро манипулирање.

Серија на “кратки” дигалки и “кратки со високо” подигнување.

Категорија