ART 252

Исклучително цврсти и едноставни за ракување.

Поседуваат автоматски вентил за преоптовареност,кој врши превенција од товар поголем од пропишаниот.Сите модели се опремени со одвоена рачка за подобро манипулирање.

Серија на „кратки“ дигалки и „кратки со високо“ подигнување “SUPER TYPE”

Категорија