ЧЕТВОРОСТОЛБНИ ДИГАЛКИ ЗА ТЕШКИ ВОЗИЛА

Електро механичка дигалка која што крева преку трапезоидни навојни вретена направени од високо отпорен челик со фин чекор што овозможува самите да кочат.

Бронзени навртки од типот Б14 заедно со сигурносните навртки изработени од истиот врвен материјал, со дополнителна електрична заштита.

Целосна заштита од лизгање на платформата.