ЧЕТВОРОСТОЛБНИ ДИГАЛКИ ЗА ЦЕНТРИРАЊЕ СО ДОПОЛНИТЕЛНА ДИГАЛКА

Четворостолбни електрохидраулични дигалки едноставни и брзи за инсталирање, комплет со платформи кои имаат отвори за позиционирање на ротирачките плочи и две подвижни плочи на задниот дел. Со специфично дизајнираната структура се овозможува внатрешна работна површина, а со димензиите на платформата се овозможува подигање на мали и големи  возила.

Сигурносна заштита –  ја закочува дигалката во случај на олабавување, или оштетување на сајлите.

Сигурносниот вентил спречува преоптоварување на дигалката или неисправност во хидрауличниот круг.

Заштитен систем од 24Volt.