ЧЕТВОРОСТОЛБНИ ДИГАЛКИ

  • Четворостолбни електрохидраулични дигалки едноставни и брзи за инсталирање.
  • Со специфично дизајнирана структура, внатрешна работна површина и со димензии на платформата што овозможува кревање од најмали до најголеми возила.
  • Сигурносна заштита -ја закочува дигалката во случај на олабавување, или оштетување на сајлата
  • Автоматска механичка блокада се активира на секоја висина на товарот поставен на дигалката, а ги опфаќа сите четири столба.
  • Сигурносен вентил спречува преоптоварување на дигалката или неисправност во хидрауличниот круг.
  • Заштитен систем од 24Volt.