CORGHI ARTIGLIO MASTER CODE

Со оваа машина за демонтирање, CORGHI повторно го потврди своето лидерство во својата област на производство и повторно е репер за сите свои конкуренти. Оваа машина е заснована на посебен вид на оперирање, без употреба на хебла како помошно средство за отстранување на пневматикот од фелната ( систем кој се користи при монтажа и демонтажа на пневматици).

Автоматски ја одредува димензијата на тркалото, со автоматско вклучување на алатката за позиционирање и Паметниот систем кој го користи CORGHI во процедурата за демонтирање, воведува нов начин на производство на машини за монтирање и демонтирање.

Целта со оваа машина е воведување на еден повисок степен на автоматизација, зголемување на перформансите и ефикасноста при демонтирањето и монтирањето на сите видови пневматици. Компјутеризираниот Touchscreen систем го упатува операторот, да ги извршува сите операции најдобро што може.

Оваа машина е компатиблна за сите типови на тркала, од RUN FLAT –UHP. Оваа машина е последната иновација на CORGHI – кој е и единствен иноватор во креирањето на машини за демонтирање и монтирање, се со цел оперирањето со овие машини да е побезбедно, поедноставно и побрзо за операторите и да се направи комплетна заштита од оштетување на пневматикот.

Погледни Видео
Категорија