CORGHI EM 9280

Електронска машина со монитор за балансирање на патнички , лесни товарни возила и моторцикли. Поседува автоматски сензор за  мерење на ширина на тркало. Брза, прецизна и едноставна за оперирање.