CORGHI EM 9780C

Автоматска машина за балансирање со Touchscreen монитор без потреба од допир на тркалото од страна на операторот. Погодна за возила со големи димензии на тркала до 32“