CORGHI HD 1400

HD 1400 е автоматска машина за промена на пневматици од сите тешки возила со максимална ширина на тркало до 1470 мм.

Оперирањето е електрохидраулично и контролата се наоѓа во нова ергономска , помала контролна единица.

Новата хидраулична контролна единица е поставена да го редуцира просторот до подот.

Функцијата на мирување е воведена во оваа верзија за да обезбеди заштеда на енергија и да ја намали звучноста.

HD 1400 има опција за радио контрола на командите.

Погледни Видео
Категорија