CORGHI HD 900

Електрохидраулична полуавтоматска машина за демонтирање на пневматици за сите видови на тешки возила. Поседува ергономска хидраулична контролна единица.

Подвижна плоча со два степени на ротација.

Може да се оперира со тркала до 1000 кг.

Погледни Видео
Категорија