DIGITAL SPOTTER 7000

Трофазен апарат за заварувачко пунктирање, контролиран од микропроцесорска единица. Погоден за користење во автолимарски работилници. Поседува мултифункционална контролна табла.

Автоматска идентификација на алатките, автоматска контрола на ладење на клештата.

Опремен со пневматско ладење на клешта и количка.

Погледни Видео

Категорија