DIGITAL SPOTTER 9000

Трофазен апарат за заварувачко пунктирање, контролиран од микропроцесорска единица. Погоден за користење во автолимарски работилници и индустрија. Поседува мултифункционална контролна табла.
Автоматска идентификација на алатките, приказ на напојување, автоматска контрола на ладење на клештата и каблите, автоматско регулирање на заварувачките параметри во согласност со избраните алатки и дебелината на лимот.

DIGITAL SPOTTER 9000 е опремен со клешта со водено ладење.

Погледни Видео
Категорија