DRY42, DRY66, DRY96, DRY132, DRY150, DRY180

Ефикасни и погодни за работа во услови на висока температура.
Даваат одлични резултати на квалитетен компримиран воздух, спроведувајки сув, чист и во некои случаи ослободен од масло.