ЕМ 9550

Машина за балансирање со дисплеј и автоматско мерење на димензии на фелна.

Брза, прецизна, сигурна и едноставна за користење.

Погледни Видео
Категорија