EXACT 70

Компјутеризиран апарат за центрирање достапен и во Wireless радио верзија. Користи сопствена апликација EXACT PLUS која работи на WINDOWS XP EMBEDDED оперативен систем. Банка на податоци за над 18.000 возила и опционална за над 3000 тешки возила.

погледни видео