EXACT 700

Најдобар избор за професионално центрирање. Достапен и во Wireless радио верзија. Компактен, едноставен за ракување. Интегриран систем за калибрација во самиот апарат. Користи сопствена апликација EXACT PLUS која работи на WINDOWS XP EMBEDDED оперативен систем. Банка на податоци за над 18.000 возила и опционална за над 3000 тешки возила.