EYE LIGHT

Врвен модел во својата област, која детектира и без контактно ја мери димензијата на фелната. Поседува touchscreen монитор. Автоматско стегање на тркало, автоматско отворање на поклопецот, комплетно дијагностицирање и решение на проблемот. Брза, прецизна и едноставна за ракување.

Погледни Видео
Категорија