ХИДРАУЛИЧНА РАЧНА ПРЕСА (НИСКА)

ХИДРАУЛИЧНА РАЧНА ПРЕСА СО ДВЕ БРЗИНИ НА ПУМПАТА
Пресата е опремена со двобрзинска пумпа со автоматсо враќање на клипот.
Со затворање на двата вентила клипот добива на брзина,а со отворање на горниот вентил клипот добива на сила.

Категорија