ХИДРАУЛИЧНИ КОНЗОЛНИ ДИГАЛКИ БЕЗ СКЛОПУВАЊЕ

ХИДРАУЛИЧНИ КОНЗОЛНИ ДИГАЛКИ БЕЗ СКЛОПУВАЊЕ
Ги задоволуваат сите потреби кога се зборува за товар со нестандардни димензии. Поседуваат четири работни позиции, изработени се од цврст челик , благодарение на многустраноста можат да се користат во повеќе области.

Категорија