ХИДРАУЛИЧНИ ПРЕСИ ПОГОНУВАНИ СО МОТОР

Трофазни хидраулични преси погонувани со мотор (трофазен 230/400-50Hz), редуктор со три позиции на распоред на силата (погон, лер и назад). Сите преси содржат масло и се опремени со манометер и уред за подигнување на траверзата.

Категорија