ХИДРАУЛИЧНИ ПРЕСИ (СО ГОЛЕМ КАПАЦИТЕТ)

ХИДРАУЛИЧНА ПРЕСА СО ПУМПА СО ДВЕ БРЗИНИ
Пресата е опремена со двобрзинска пумпа со автоматсо враќање на клипот.
Со затворање на двата вентила клипот добива на брзина,а со отворање на горниот вентил клипот добива на сила.
Опремена е со уред за подигање на траверзата.

Категорија