INFINITY 220

Пренослив , ММА – TIG инвертер апарат за заварување. Компактен со  висок квалитет на заварување.  Користи повеќе видови електроди:  основна, рутилна, челична, леано железо и др. Стабилно заварување при варирање во  напонот на струја, термостатска заштита, поседува моторгенератор  (+/-15%) заштита.   Комплет со додатоци за ММА

Категории ,