К-МАК 25 Пневматска дигалка (платформа)

Погодна за вулканизерски работилници. На операторот му овозможува  брз сервис без можност за оштетување на возилото.  Поседува автоматски систем на заклучување при поткревање.