Клипен, двостепен компресор со пренос на ремен со резервоар од 500L B7000/500 CT 10

Двостепени, трофазни компресори со два клипа и пренос со ремен. Едноставни за употреба и одржување.

Ниска потрошувачка на масло. Електро мотор со заштита од прегревање. Погодни за поголема експлоатација.

Категорија