КЛИПЕН КОМПРЕСОР СО ПРЕНОС НА РЕМЕН И РЕЗЕРВОАР ОД 150 Л ABAC A29B 150 CT3

Клипен, трофазен компресор со два клипа и пренос на рамен. Едноставен за употреба и одржување.Ниска потрошувачка на масло. Електро мотор со заштита од прегревање и автоматско повторно вклучување. Погоден за поголема експлоатација.