Клипен, двостепен компресор со пренос на ремен и резервоар 270л B5900B/270 CT 5,5

Двостепени, трофазни компресори со два клипа и пренос со ремен. Едноставни за употреба и одржување.

Ниска потрошувачка на масло. Електро мотор со заштита од прегревање. Погодни за поголема експлоатација.

Категорија