МАКАЗЕСТИ ДИГАЛКИ ЗА ТЕШКИ ВОЗИЛА 4 клипови

Структура реализирана со повисок степен на сигурност од минимално пропишаниот за ваков тип на дигалки.
Движење обезбедено од четири хидраулични клипови, сихронизирани со електронски уред.
Дигалката обезбедува екстремна сигурност, долга и стабилна функционалност

Категорија