МАКАЗЕСТИ ДИГАЛКИ ЗА ЦЕНТРИРАЊЕ 830, 831/SP, 832/SP, 834

Овие дигалки се подготвени да прифатат опрема од системот за центрирање на возила.
На предната страна, на двете платформи има специјални отвори за позиционирање на ротирачките плочи, на задната страна се наоѓаат две подвижни плочи.

Категорија