35196 – Пневматска пумпа за преточување масло 180/220 kg