СЕПАРАТОРИ И ФИЛТРИ COMPRAG

Сепараторите и филтрите од COMPRAG серија DFS и DFF се сигурен и економичен метод за ефикасно отстранаување на честичките до 5 микрони и 99% течен кондензат од компримираниот воздух.