T-CHARGE 20

Мулти- функционален полнач за WET,GEL, ET, AGM, MF, PbCa, EFB, 12V/24V акумулатори.
Автоматско полнење, десулфатизација, полнење при  ниски температури на AGM акумулатори, лед приказ на полнење.  Можност за стабилно напојување при промена на акумулатор. Автоматска заштита од преоптоварување и спротивен поларитет, краток циклус на полнење