TECHNOLOGY TIG 182 AC/DC-HF/LIFT VRD

Монофазен апарат за TIG (висока фрекфенција HF или LIFT) PULSE TIG или ММА заварување. Напојувањето е директно или со наизменична струја, контролиран од микропроцесор, пренослив, со воздушно ладење. Флексибилен за употреба на сите видови челик, некорозивен челик, алуминиум, титаниум,бакар, никел, магнезиум и нивни легури.

Категории ,