TECNICA PLASMA 41

    Трофазен, пренослив инвертер со воздушно ладење, за плазма сечење со компримиран воздух.

    Контролиран со микропроцесорска единица.Овозможува брзо сечење и на неправилни површини од челик,некорозивен челик, галванизиран челик, алуминиум, бакар, месинг итн..Поседува редуцирана тежина и димензии, висока стабилност на сечење, заштита од варирање на напон и електричната енергија, контрола на ладење, визуелизација на притисокот на воздух,термостат , можност за сечење на решетки.

    Категорија