TELMIG 250-2

Монофазни апарати за МИГ МАГ заварување со воздушно ладење. Дизајнирани за континуирано и точкасто заварување со електронска регулација на времето за точкасто заварување. Флексибилни за користење со широк спектар на материјали за користење како челик, некорозивен челик и алуминиум.

Се испорачуваат со додатоци за МИГ МАГ заварување.

Категорија