ZIRVE 56

Полуавтоматска електро-хидраулична  машина за монтирање и демонтирање на сите видови пневматици за тешки возила со ширина на тркало до 960 mm. Се оперира со помош на контролна единица.