ZIRVE 56 DS

Полуавтоматска електро-хидраулична  машина за монтирање и демонтирање на сите видови пневматици за тешки возила со ширина на тркало до 960 mm. Се оперира со помош на контролна единица. Поседува плоча со два степена на ротација.