ДОНА ВИКИ е специјализирана фирма, која е подготвена, да одговори, на вашите потреби, за комплетно опремување на авто сервиси, со целосна програма на алати и машини, од реномирани Италијански производители,за потребите на сервисните работилници (механичарски, автолимарски, вулканизерски работилници, авто перални).

Долгогодишното постоење и успешно работење на македонскиот пазар, укажува дека, Дона Вики е подготвена да понуди решенија за своите клиенти, со различна финансиска конструкција, почнувајќи од: консултација за набавка на опрема, како и обука и сервисирање на истата, со оригинални резервни делови од самите производители.

Наши клиенти се сите оние, кои во своето работење, имаат потреба од: професионални машини и алати (рачни и пневматски), кои се занимаваат со сервисирање на автомобили, лесни доставни и тешки возила, од независни механичарски и автолимарски сервиси, до вулканизерски и овластени сервиси.

Како дел од програмата за продажба и сервисирање се и компресори од програмата на ABAC Италија и FIAC Италија , како и комплетно снабдување со пневматски алатки и делови за пневматски инсталации.

Наши партнери