37200 – Пневматска пумпа за преточување масло 180/220kg