DIGITAL PULLER 4000

Монофазен апарат за заварувачко пункирање, контролиран од микропроцесорска единица.

Погоден за користење во автолимарски работилници. Поседува мулти функционална контролна табла, која овозможува автоматско регулирање на параметрите во согласност со избраните алатки. Опремен со комплет додатоци и количка

Погледни Видео