MOD 4100

Компактна, професионална правосмукалка, со ниско ниво на бучава. Брзо приклучување во близина на работното место. Може да се користи за суво и мокро чистење, со можност за собирање на вода директно во резервоарот. Мотор со двојна изолација.

Категорија