MOD 4200L

Дво степен електро мотор со двојна изолација.Ниско ниво на бучава. Брзо приклучување во близина на работното место. Може да се користи за суво и мокро чистење, со можност за собирање на вода директно во резервоарот или се користи за хемиско чистење, со испуштање на вода и детергент. Пумпа за испуштање вода и детергент со двојна мембрана.

Категорија