MOD 4300

ПРАВОСМУКАЛКА ЗА СУВО И МОКРО ЧИСТЕЊЕ

Дво степени електро мотори со двојна изолација. Можност да се користат независно или двата одеднаш.Ниско ниво на бучава. Резервоар изработен од инокс. Брзо приклучување во близина на работното место.

Може да се користи за суво и мокро чистење со можност за собирање на вода директно во резервоарот. Можност за искосување на резервоарот за полесно исфрлање на сметот.

Лесно подвижна правосмукалка со рачка за полесно манипулирање

Категорија